100 GRADOVA ŠIROM SVETA SE OSLANJA UGLAVNOM NA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE
27 februar 2018


Novi izveštaj o korišćenju obnovljivih izvora energije pokazuje da 100 gradova širom sveta funkcioniše pretežno uz pomoć čiste energije. Ta brojka je skočila značajno od 2015.godine, kada je bilo oko 40 gradova.


Sve više gradova prestaje da koristi fosilna goriva i okreće se obnovljivim izvorima. Od 100 gradova sa liste, 61 se nalazi u Americi, 21 u Evropi, 9 u Africi, 5 u Kanadi, 3 na Novom Zelandu i 1 grad u Australiji.
Ovi gradovi preko 70% svoje energije dobijaju uz pomoć vetra, sunčeve i hidroenergije i biomase. Neki gradovi dobijaju čak 100% iz obnovljivih izvora, poput Berlingtona, koji je i prvi američki grad koji je u potpunosti prešao na obnovljive izvore.


E2 vesti   (Inhabitat)

Povratak na vrh